Címkék

2015. január 17., szombat

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2015 – így változik a rendszer! HIVATALOS INFORMÁCIÓK!


Megosztás

 
Nyomtasd ki! Print Friendly and PDF  
 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2015 – így változik a rendszer

HIVATALOS INFORMÁCIÓK!
Általános tájékoztató az 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos, 2015.03.01-től hatályos változásokról
Joghely: Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 62.§-91.§
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.03.01-től átalakul. Ettől az időponttól élesen különválik az állami és az önkormányzati segélyezés.
A 2015.02.28-ig hatályos 1993. évi III. törvény (Szov. tv.) által szabályozott, jegyzői illetve képviselő-testületi hatáskörben lévő ellátások egy része járási hatáskörbe kerül, a többi 2015.02.28. napjával megszűnik.
A települési önkormányzatok képviselő-testületeinek 2015. február 28-áig meg kell alkotniuk helyi rendeletüket, melyben a Szoc.tv. 2015.03.01-én hatályos rendelkezései szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként nyújtandó települési támogatás részletes feltételeiről rendelkeznek.

Az önkormányzatok – 2015.03.01-től a települési támogatás keretein belül – elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújthatnak segítséget. A fentieken kívül, a települési önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani, melynek szabályait szintén tartalmaznia kell a fent említett rendeletnek.
2015.03.01-től a helyi rendeletekben szabályozott ellátásokat ismertetni – jelen keretek között- nem tudjuk, tekintettel arra, hogy fővárosban kerületenként, országosan településenként eltérő, egyedi lesz.
Az egyes ellátásoknál érintőlegesen kitérünk a még nem hatályos, fontosabb változásokra.
A 2015.03.01. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKBAN ÉRINTETT ELLÁTÁSOK:
AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
MÉLTÁNYOSSÁGI KÖZGYÓGYELLÁTÁS
MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

Ha te is hasznosnak találtad, oszd meg másokkal is! Köszönjük!   

Forrás itt található: